Werkzaamheid Chinese kruiden bij behandeling van vrouwelijke onvruchtbaarheid: een review

No items found.

Een artikel onlangs gepubliceerd in Complementary therapies in Medicine 'Efficacy of Traditional Chinese Herbal Medicine in the management of female infertility: A systematic review' (Karin Ried, Keren Stuart) onderzocht door middel van meta-analyse het effect van Traditionele Chinese Kruiden-geneeskunde op het behandelen van infertiliteit bij vrouwen en op het aantal zwangerschappen gedurende deze behandelingen vergeleken met westerse medische behandelingen in de vorm van medicatie of IVF.

Acht gerandomiseerde en gecontroleerde trials, 13 cohortstudies (panelonderzoek), en 6 casussen waarbij 1851 vrouwen met infertiliteit betrokken waren, werden gebruikt in deze analyse. Als conclusie kwam uit bovenstaand uitgebreide literatuuronderzoek dat het gebruik van Chinese Kruidengeneeskunde bij infertiliteit bij vrouwen de kans op zwangerschap verdubbeld in een periode van 4 maanden behandelen wanneer vergeleken met het gebruik van westerse reguliere medicatie bij IVF. Het onderzoeken van de menstruele cyclus (wat gebruikelijk is binnen de Chinese geneeskunde) blijkt van groot belang bij het succes van deze behandeling.

Complementary Therapies in Medicine
Volume 19, Issue 6, December 2011, Pages 319-331

Klik hier voor hele onderzoek.

Open PDF bestand