Artikel acupunctuur bij endometriose in Buikspreker Magazine

Veel endometriosepatiënten gaan in het aanvullende medische circuit op zoek naar hulp. Steeds vaker komen zij dan terecht bij een acupuncturist. Geen vreemde keuze als je kijkt naar de lijst van de WHO (World Health Organisation) van gezondheidsklachten waarvoor acupunctuur als geneeswijze geschikt is. Daarop staan namelijk ook “gynaecologische klachten” op. Daaronder valt ook endometriose als veel voorkomende gynaecologische aandoening.

Acupunctuur effectief bij endometriose

Veel endometriosepatiënten gaan in het aanvullende medische circuit op zoek naar hulp. Steeds vaker komen zij dan terecht bij een acupuncturist. Geen vreemde keuze als je kijkt naar de lijst van de WHO (World Health Organisation) van gezondheidsklachten waarvoor acupunctuur als geneeswijze geschikt is. Daarop staan namelijk ook “gynaecologische klachten”. En daaronder valt ook endometriose als veel voorkomende gynaecologische aandoening.

Maar wat doet acupunctuur nou precies voor endometrioseklachten? Acupuncturist Gilles Stoop, gespecialiseerd in behandeling van gynaecologische klachten en onvruchtbaarheid, ziet in zijn praktijk wekelijks veel endometriosepatiënten. Hij vertelt in dit artikel over hoe acupunctuur kan helpen bij endometriose.

Artikel verschenen in Buikspreker Magazine mei 2017 (pdf onderaan artikel)
Tekst: Gilles Stoop

De meeste endometriosepatiënten komen naar onze praktijk vanwege vruchtbaarheidsproblemen. In sommige gevallen is de diagnose endometriose nog niet gesteld, maar komen we via de vruchtbaarheidsproblemen op dat spoor. Ook zie ik patiënten met menstruatieproblemen of andere klachten, waarvan de oorzaak dan endometriose blijkt te zijn. Het duurt, zoals bij veel endometriosepatiënten helaas bekend, vaak lang voordat de diagnose wordt gesteld. Maar acupuncturisten zien in de klachten en de conditie van de patiënt vaak een patroon dat gerelateerd blijkt te zijn aan endometriose.

Energie en balans

Om beter te begrijpen hoe dan precies naar de klachten wordt gekeken volgt een klein stukje theorie over de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG), waarvan acupunctuur een belangrijk onderdeel is. Anders dan de reguliere geneeskunde ziet de TCG het lichaam als één geheel. Ook hebben je lichamelijke en je geestelijke gesteldheid alles met elkaar te maken en zijn alle omgevingsfactoren van invloed op je gezondheid. Er wordt anders gekeken naar de functies en samenhang van de organen en een vrije doorgang van energie (Qi) en balans in zowel lichaam als geest zijn van groot belang.

Behandeling op maat

Hoe vertaalt een acupuncturist deze theorie in de praktijk bij endometriosepatiënten ? Daar is niet één algemeen antwoord op te geven want de TCG kenmerkt zich juist door behandeling precies op maat in plaats van standaard behandeling en protocollen. En endometriose brengt veel verschillende klachten met zich mee waarvoor ook nog eens diverse oorzaken kunnen zijn. Toch is er, los van die kenmerkende individuele aanpak , veel te vertellen over hoe TCG endometriose als ziektebeeld ziet. En over hoe het kan helpen, want daar gaat het om natuurlijk.

Endometriose en Chinese Geneeskunde

Bij endometriose is er volgens de TCG sprake van een stagnatie. Er is namelijk geen vrije doorstroming van bloed en energie en de hormoonhuishouding is uit balans.  Anders dan in de reguliere geneeskunde gebeurt gaat een acupuncturist dan actief op zoek naar de oorzaak. Vaak zien wij een verband met een niet goed werkend immuunsysteem en een zwakke energie van de milt en de nieren.  Ook de lever speelt een belangrijke rol. Dit orgaan reguleert voor een groot deel de menstruatiecyclus. Als de leverenergie verzwakt is zie je vaak dat de menstruatiecyclus ontregeld raakt. Acupuncturisten willen graag zoveel mogelijk weten over het verloop van de menstruatiecyclus. Omdat dit heel veel informatie geeft over de hormoonhuishouding maar ook over de algehele gezondheid en conditie van een patiënt.

Daarnaast zien we bij endometriosepatiënten ook vaak koude in het onderlichaam waardoor stagnatie optreedt. Acupunctuur kan goed helpen om deze situatie van koude op te heffen waardoor de klachten aanzienlijk verminderen.

Endometriose en omgevingsfactoren

Een belangrijke vraag is waar de blokkades vandaan komen. Net zoals er meestal niet één oorzaak voor endometriose is aan te geven, zijn het verschillende omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen. Veel genoemd worden spanning en stress en te weinig rust. En gelukkig komt er steeds meer aandacht voor de relatie tussen voeding en endometriose. Vanuit de TCG speelt voeding van oudsher al een belangrijke rol bij het voorkomen en genezen van ziektes. Deze oude wijsheid wordt langzamerhand ook in de Westerse wereld actueel. Zo geeft het endometriosedieet vaak goede resultaten en komt dat nu ook in Nederland steeds meer in de belangstelling.

Ook beweging, een goede balans tussen inspanning en ontspanning en voldoende rust voorafgaand aan en tijdens de menstruatie  zijn voor endometriosepatiënten van belang.

Behandeling van endometriose

Afhankelijk van de mate van endometriose, de bijbehorende klachten en een eventuele kinderwens helpt de acupunctuurbehandeling bij:

  • het verminderen van pijnklachten
  • het reguleren van de hormoonhuishouding en menstruatiecyclus
  • reductie van endometrioseweefsel
  • herstel na operatie
  • verminderen van bijwerkingen van hormonale medicatie zoals bijvoorbeeld Lucrin
  • verbeteren van de vruchtbaarheid
  • verminderen van spanning
  • verbeteren van het energieniveau

De acupunctuurbehandeling richt zich dus op het bestrijden van symptomen zoals pijn, maar ook op de behandeling van de ziekte zelf. Met behulp van acupunctuur stimuleren we beweging van het bloed en energie in de juiste richting. Ook het reguleren van de hormoonhuishouding en de menstruatie  is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Acupunctuur helpt goed tegen pijn

Maar meestal gaan we allereerst aan de slag met het verminderen van de pijnklachten. Want die zijn vaak zo heftig dat ze normaal dagelijks functioneren in de weg staan. We zien daarvan vaak heel goede resultaten. Veel mensen kennen acupunctuur ook als therapie voor pijnbestrijding. Heel veel wetenschappelijke onderzoeken hebben al het algemene pijnstillende effect van acupunctuur aangetoond. Het fijne is dat het dus ook goed helpt bij endometriosepijn.

Naast acupunctuur ook Chinese kruiden

Voor de behandeling van endometriose zetten wij niet alleen de dunne (pijnloze) naaldjes in. We maken daarnaast gebruik van Chinese kruiden. Deze versterken het effect van de acupunctuur en vullen de behandeling aan. Het positieve effect daarvan zien wij in de dagelijkse praktijk en wordt ook door veel onderzoeksresultaten bevestigd. Zoals bijvoorbeeld in deze conclusie uit een rapport van 2012:

“Behandeling met Chinese kruidengeneeskunde voorkomt de herhaling van endometriose na een operatie, verbetering van de conceptie en toont minder en lichtere bijwerkingen dan een reguliere behandeling. Behandeling met behulp van Chinese kruidengeneeskunde voldoet aan de behoefte van de patiënten met een kinderwens en endometriose. Het blijkt een passende vorm van klinische behandeling.

Bron: Pubmed, 22 december 2012”

Aanvullend naast regulier

De behandeling van endometriose met acupunctuur en Chinese kruiden geeft vaak heel goede resultaten. Bij het ziektebeeld zelf én de bijbehorende klachten. Uiteraard blijf je wel gewoon onder behandeling en controle bij de gynaecoloog. Aanvullend kun je dus kiezen voor behandeling door een acupuncturist.

In veel andere landen, zoals bijvoorbeeld in Duitsland, werken gynaecologen en acupuncturisten steeds vaker samen bij de behandeling van endometriose. Door de positieve ervaringen van gynaecologen en patiënten bestaat er ook al jarenlang een samenwerking tussen de Traditionele Chinese Geneeskunde en de SEF (Stiftung Endometriose Forschung Duitsland).

Endometriosepatiënten komen meestal pas na een (jaren)lang medisch traject bij mij terecht. “Wat jammer dat ik hier niet eerder van wist”, hoor ik dan vaak. Ik ben daarom blij met de aandacht voor acupunctuur bij endometriose. En met de ervaringen die hierover gedeeld worden, zoals één van onze patiënten onlangs deed:

“Na vier maanden acupunctuur in combinatie met een endometriose dieet en Chinese kruiden voel ik me rustiger, ben ik enkele kilo’s afgevallen en wordt mijn huid wat kalmer. Ook vormen de sessies voor mij een bewuste pauze in een hectische werkweek waarin ik, vaak met een lach en soms ook met een traan, even tot rust kan komen.”

“En het allerbelangrijkste is nog wel dat ik weer durf te hopen op een zwangerschap, dat komt wel!”
Ervaring patiënt Acupuncturist.nl

Toevoeging 4 maanden later:

“Inmiddels ben ik 3 maanden zwanger!”

Meer informatie over acupunctuur

De meeste zorgverzekeraars vergoeden acupunctuurconsulten geheel of gedeeltelijk, vanuit de aanvullende verzekering.

Check voordat je naar een acupuncturist gaat of hij/zij is aangesloten bij een beroepsvereniging, zoals bijvoorbeeld de NVA, Zhong of NAAV. Acupuncturisten die bij deze beroepsverenigingen zijn aangesloten moeten voldoen aan strenge kwaliteitseisen voor opleiding en praktijk.

En als je voor gynaecologische klachten of onvruchtbaarheid  naar een acupuncturist gaat, is het goed om eerst te kijken of hij/zij in deze klachten gespecialiseerd is en daar ervaring mee heeft.

Gilles Stoop
Acupuncturist

Open PDF bestand