Acupunctuur: wondermiddel tegen zenuwpijn na chemotherapie?

No items found.

Kankerpatiënten die door hun chemotherapie af te rekenen krijgen met zenuwpijn in hun voeten of kuiten, kunnen geholpen worden door acupunctuur. Dat blijkt althans uit een kleinschalig Duits onderzoek.

Kankerpatiënten die behandeld worden met taxanen, vinca-alkaloïden of platinaverbindingen kunnen namelijk te maken krijgen met een bijwerking die 'chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie' (CIPN) genoemd wordt, wat wijst op zenuwpijn.

Experiment

De krachtige medicijnen zijn in staat om bepaalde perifere zenuwen te beschadigen, vooral die in de kuiten en voeten. Dat leidt tot ernstige zenuwpijn, maar ook tot problemen bij het lopen. Tot op heden was er nog geen effectief middel om de aandoening tegen te gaan.

Maar volgens onderzoekers van de universiteit van Hamburg zou acupunctuur, een behandeling met naalden, de oplossing kunnen bieden. Tot die conclusie kwamen ze na een experiment bij 11 patiënten die CIPN kregen na een behandeling met chemotherapie. Zes daarvan ondergingen een acupunctuurbehandeling, terwijl de andere vijf als controlegroep fungeerden.

Verbetering

De behandeling met naalden gebeurde door een erkende acupuncturist in tien sessies, verspreid over drie maanden. Bij vijf van de zes mensen verbeterde zowel de snelheid als de intensiteit van de zenuwsignalering. Zij gaven ook zelf aan dat een sterke verbetering opmerkten.

Toch kunnen we nog geen verregaande conclusies uit de studie trekken, omdat die zeer kleinschalig was. "Maar onze bevindingen zijn alleszins bemoedigend en verdienen verder onderzoek bij een groter aantal patiënten", aldus de auteurs. (lbs)

Bron: Goed Gevoel of Acupuncture in Medicine / BMJ 5th December 2011

Open PDF bestand