Acupunctuur helpt bij chronische hoofdpijn

No items found.

Download het hele rapport (6 pagina's), van de British Medical Journal. Artikel Sp!ts (maart 2004)

Acupunctuur is een goed en kosteneffectief middel voor mensen die lijden aan chronische hoofdpijn of migraine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers in het British Medical Journal. Uit hun onderzoek blijkt dat hoofdpijnpatiënten die acupunctuurbehandelingen ondergingen, niet alleen minder vaak hoofdpijn hadden, maar dat ze ook minder vaak medicijnen gebruikten. Bovendien stapten ze minder snel naar een dokter dan de mensen die van de reguliere behandeling gebruikmaakten.

Acupunctuur 'Robuust resultaat'

Volkskrant (april 2004)Engelse onderzoekers publiceren opzienbarende uitkomsten over acupunctuur bij hoofdpijnpatienten in het kritische vakblad de British Medical Journal. Eindelijk erkenning voor meridianen in de reguliere geneeskunde? Door Maarten EvenblijAcupunctuur helpt bij migraine en spanningshoofdpijn. Tot deze conclusie komen Engelse onderzoekers in de British Medical Journal (BMJ) van 27 maart.

Zij baseren zich op een onderzoek dat zij rond 2000 uitvoerden in twaalf verschillende gezondheidscentra in Londen, Wales en Engeland. Er deden ruim vierhonderd mensen mee, van wie er driehonderd een jaar lang aan alle voorwaarden hebben voldaan. Van hen kregen 140 mensen de gebruikelijke behandeling via hun huisarts en zelfzorg, en 161 een aanvullende behandeling door een acupuncturist. Drie maanden lang, gemiddeld eens per week.Na een jaar meldde 34 procent van de patienten uit de acupunctuurgroep een verbetering van 50 procent; die uit de controlegroep 16 procent. Dat betekent dat bij de acupunctuurgroep twee keer zoveel mensen zich beter voelden na behandeling dan bij de controlegroep.Gemiddeld hadden de mensen in acupunctuurgroep in een jaar 22 dagen minder hoofdpijn. Ook hun dagelijks functioneren verbeterde en ze gebruikten 15 procent minder medicijnen, gingen een kwart minder naar de huisarts en bleven 15 procent minder vaak een dag thuis wegens hoofdpijn.

De deelnemers hielden een hoofdpijndagboekje bij - een keer aan het begin, na drie maanden (het eind van de behandeling) en na een jaar. Steeds vier weken lang noteerden ze daarin onder meer ernst en frequentie van de aanvallen en medicijngebruik. De studie heeft een veelheid van zaken gemeten en is voorzien van een uitgebreide statistische analyse. De onderzoekers spreken van een 'robuust' resultaat.

Het is opvallend dat het tijdschrift de studie publiceert, want de redactie staat bekend als kritisch en weigert in het algemeen artikelen die niet voldoen aan hoge wetenschappelijke standaarden.Prof. dr. Jan Keppel Hesselink is dan ook in zijn nopjes met de publicatie. Hij is hoogleraar moleculaire farmacologie aan de Universiteit van Witten in Duitsland en praktiserend neuro-acupuncturist in Bosch en Duin. Een effect van 18 procent vindt hij hoog.

'Was dit een nieuw geneesmiddel van Bayer, dan zou ik dubbel salaris krijgen, zegt Keppel Hesselink die als onderdirecteur research en development van het Duitse Bayer betrokken was bij de ontwikkeling van medicijnen tegen hersenbloedingen MS. 'De meeste nieuwe geneesmiddelen zijn nauwelijks effectiever dan oudere, maar concentreren zich op een vermindering van de bijwerkingen. Als dit in een pil zou zitten, zou het een gigantische klapper zijn.

'Dat de studie een duidelijke omissie heeft, namelijk het ontbreken van een nep-acupunctuurbehandeling, deert Keppel Hesselink geenzins. 'Daarvoor is deze studie niet bedoeld. Er zijn al veel kleine studies gedaan waarmee het effect van acupunctuur is aangetoond. Het ontbrak echter nog aan een grote studie naar acupunctuur in de dagelijkse praktijk, dus naar de klinische relevantie van acupunctuur bij hoofdpijn. Dat gemis is met dit onderzoek goed gemaakt. Wat mij betreft is de werkzaamheid van acupunctuur bij migraine en spanningshoofdpijn hiermee duidelijk bevestigd. Anders zou BMJ het artikel toch niet hebben geplaatst?'Meer informatie over dit onderzoek op Pubmed.

Meer informatie over acupunctuur en hoofdpijn.

Open PDF bestand