Acupunctuur even effectief als counseling bij depressie

No items found.
In een trial werd de effectiviteit van acupunctuur en counselingsgesprekken voor de behandeling van depressieve klachten, naast de gebruikelijke zorg door de huisarts, vergeleken met alleen de gebruikelijke zorg.

In een gerandomiseerde gecontroleerde trial werd de effectiviteit van acupunctuur en counselingsgesprekken voor de behandeling van depressieve klachten, naast de gebruikelijke zorg door de huisarts, vergeleken met alleen de gebruikelijke zorg. Aan het onderzoek namen 755 patiënten deel die volgens de Beck Depression Inventory minstens matig depressief waren.

Voor meer info:

Acupuncture and Counselling for Depression in Primary Care: A Randomised Controlled Trial.

MacPherson et al. September 24, 2013

Open PDF bestand