Acupuncture & Ginger Moxibustion Effective for Tinnitus

No items found.

Interessant kleinschalig onderzoek waaruit blijkt dat acupunctuur een gunstige werking heeft op tinnitus.

Klik hier: Acupuncture & Ginger Moxibustion Effective for Tinnitus.

Open PDF bestand